User Tools

Site Tools


4269--10354-guillaumebud-la-gi

10354 Guillaumebudé
Tên
Tên Guillaumebudé
Tên chỉ định 1993 BU5
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 27 tháng 1 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0550233
Bán trục lớn (a) 3.2169973 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 3.0399875 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.3940071 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.77 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.39205°
Kinh độ (Ω) 319.70420°
Acgumen (ω) 153.78640°
Độ bất thường trung bình (M) 253.44517°

10354 Guillaumebudé là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2107.5333781 ngày (5.77 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
4269--10354-guillaumebud-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)