User Tools

Site Tools


4270--10540-hachigoroh-la-gi

Hachigoroh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10540
Tên thay thế 1991 VP4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5922242
Viễn điểm quỹ đạo 3.6199264
Độ lệch tâm 0.1654342
Chu kỳ quỹ đạo 1999.4769146
Độ bất thường trung bình 1.63895
Độ nghiêng quỹ đạo 6.73494
Kinh độ của điểm nút lên 110.72751
Acgumen của cận điểm 310.38193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10540 Hachigoroh (1991 VP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10540 Hachigoroh
4270--10540-hachigoroh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)