User Tools

Site Tools


4271--7656-joemontani-la-gi

Joemontani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7656
Tên thay thế 1992 HX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4111355
Viễn điểm quỹ đạo 3.6596243
Độ lệch tâm 0.2056561
Chu kỳ quỹ đạo 1931.6036324
Độ bất thường trung bình 287.27989
Độ nghiêng quỹ đạo 1.51104
Kinh độ của điểm nút lên 50.00594
Acgumen của cận điểm 272.62127
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7656 Joemontani (1992 HX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7656 Joemontani
4271--7656-joemontani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)