User Tools

Site Tools


4272--10717-dickwalker-la-gi

Dickwalker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 1 tháng 12 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10717
Tên thay thế 1983 XC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8981504
Viễn điểm quỹ đạo 2.6849462
Độ lệch tâm 0.1716734
Chu kỳ quỹ đạo 1267.0447880
Độ bất thường trung bình 40.65635
Độ nghiêng quỹ đạo 7.63620
Kinh độ của điểm nút lên 84.36171
Acgumen của cận điểm 309.52365
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10717 Dickwalker (1983 XC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 1983 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10717 Dickwalker
4272--10717-dickwalker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)