User Tools

Site Tools


4273--8003-kelvin-la-gi

Kelvin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8003
Đặt tên theo William Thomson, 1st Baron Kelvin
Tên thay thế 1987 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9569549
Viễn điểm quỹ đạo 2.4892163
Độ lệch tâm 0.1197123
Chu kỳ quỹ đạo 1210.6893376
Độ bất thường trung bình 83.75817
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84463
Kinh độ của điểm nút lên 73.98409
Acgumen của cận điểm 287.58555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0258
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8003 Kelvin (1987 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8003 Kelvin
4273--8003-kelvin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)