User Tools

Site Tools


4274--8156-tsukada-la-gi

Tsukada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8156
Tên thay thế 1988 TR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4209837
Viễn điểm quỹ đạo 2.9724967
Độ lệch tâm 0.1022555
Chu kỳ quỹ đạo 1617.5476603
Độ bất thường trung bình 158.24459
Độ nghiêng quỹ đạo 3.41038
Kinh độ của điểm nút lên 131.02434
Acgumen của cận điểm 245.37598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8156 Tsukada (1988 TR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1988 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8156 Tsukada
4274--8156-tsukada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)