User Tools

Site Tools


4275--8308-julie-m-lissa-la-gi

8308 Julie-Mélissa là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1277.9911116 ngày (3.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
4275--8308-julie-m-lissa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)