User Tools

Site Tools


4276--8470-dudinskaya-la-gi

Dudinskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8470
Đặt tên theo Natalia Dudinskaya
Tên thay thế 1982 SA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8343804
Viễn điểm quỹ đạo 2.7072628
Độ lệch tâm 0.1921953
Chu kỳ quỹ đạo 1249.8932817
Độ bất thường trung bình 203.86199
Độ nghiêng quỹ đạo 4.95852
Kinh độ của điểm nút lên 33.92400
Acgumen của cận điểm 300.30620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8470 Dudinskaya (1982 SA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8470 Dudinskaya
4276--8470-dudinskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)