User Tools

Site Tools


4277--8640-ritaschulz-la-gi

Ritaschulz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8640
Tên thay thế 1986 VX5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3711996
Viễn điểm quỹ đạo 3.1303356
Độ lệch tâm 0.1379862
Chu kỳ quỹ đạo 1666.4001198
Độ bất thường trung bình 275.33645
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52422
Kinh độ của điểm nút lên 111.79642
Acgumen của cận điểm 265.77173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8640 Ritaschulz (1986 VX5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1986 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8640 Ritaschulz
4277--8640-ritaschulz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)