User Tools

Site Tools


4278--8773-torquilla-la-gi

Torquilla
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8773
Đặt tên theo Wryneck
Tên thay thế 5006 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4534132
Viễn điểm quỹ đạo 3.8251812
Độ lệch tâm 0.2184833
Chu kỳ quỹ đạo 2031.6415760
Độ bất thường trung bình 24.43152
Độ nghiêng quỹ đạo 8.90409
Kinh độ của điểm nút lên 307.64828
Acgumen của cận điểm 125.35148
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8773 Torquilla (5006 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8773 Torquilla
4278--8773-torquilla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)