User Tools

Site Tools


4279--8940-yakushimaru-la-gi

Yakushimaru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8940
Tên thay thế 1997 BA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8086684
Viễn điểm quỹ đạo 3.0509954
Độ lệch tâm 0.0413551
Chu kỳ quỹ đạo 1831.7342463
Độ bất thường trung bình 249.90519
Độ nghiêng quỹ đạo 3.11890
Kinh độ của điểm nút lên 103.22151
Acgumen của cận điểm 228.81711
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8940 Yakushimaru (1997 BA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8940 Yakushimaru
4279--8940-yakushimaru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)