User Tools

Site Tools


4280--9053-hamamelis-la-gi

Hamamelis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9053
Đặt tên theo Witch-hazel
Tên thay thế 1991 VW5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0806013
Viễn điểm quỹ đạo 3.0413573
Độ lệch tâm 0.1875759
Chu kỳ quỹ đạo 1496.9508359
Độ bất thường trung bình 121.05951
Độ nghiêng quỹ đạo 9.21416
Kinh độ của điểm nút lên 103.15295
Acgumen của cận điểm 181.29837
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9053 Hamamelis (1991 VW5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9053 Hamamelis
4280--9053-hamamelis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)