User Tools

Site Tools


4281--9196-sukagawa-la-gi

Sukagawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9196
Đặt tên theo Sukagawa
Tên thay thế 1992 WP5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0571366
Viễn điểm quỹ đạo 2.3669958
Độ lệch tâm 0.0700384
Chu kỳ quỹ đạo 1201.6987213
Độ bất thường trung bình 66.85810
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43478
Kinh độ của điểm nút lên 104.44285
Acgumen của cận điểm 144.91458
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9196 Sukagawa (1992 WP5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9196 Sukagawa
4281--9196-sukagawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)