User Tools

Site Tools


4282--9365-chinesewilson-la-gi

Chinesewilson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9365
Đặt tên theo Ernest Henry Wilson
Tên thay thế 1992 RU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0929556
Viễn điểm quỹ đạo 2.4462890
Độ lệch tâm 0.0778397
Chu kỳ quỹ đạo 1248.9033068
Độ bất thường trung bình 303.27375
Độ nghiêng quỹ đạo 4.01002
Kinh độ của điểm nút lên 330.68658
Acgumen của cận điểm 272.29354
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9365 Chinesewilson (1992 RU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9365 Chinesewilson
4282--9365-chinesewilson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)