User Tools

Site Tools


4283--9537-nolan-la-gi

Nolan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9537
Tên thay thế 1982 BM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3023909
Viễn điểm quỹ đạo 3.0972955
Độ lệch tâm 0.1472131
Chu kỳ quỹ đạo 1620.3403120
Độ bất thường trung bình 309.28898
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44358
Kinh độ của điểm nút lên 307.58272
Acgumen của cận điểm 203.82633
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9537 Nolan (1982 BM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9537 Nolan
4283--9537-nolan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)