User Tools

Site Tools


4284--9865-akiraohta-la-gi

Akiraohta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Suzuki và T. Urata
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9865
Tên thay thế 1991 TP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7293520
Viễn điểm quỹ đạo 2.6797194
Độ lệch tâm 0.2155482
Chu kỳ quỹ đạo 1195.5675926
Độ bất thường trung bình 64.34138
Độ nghiêng quỹ đạo 3.79102
Kinh độ của điểm nút lên 234.08333
Acgumen của cận điểm 82.70598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9865 Akiraohta (1991 TP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1991 bởi K. Suzuki và T. Urata ở Toyota.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9865 Akiraohta
4284--9865-akiraohta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)