User Tools

Site Tools


4286--10050-rayman-la-gi

Rayman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 28 tháng 6 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10050
Tên thay thế 1987 MA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9688374
Viễn điểm quỹ đạo 3.4033338
Độ lệch tâm 0.2670236
Chu kỳ quỹ đạo 1607.9709622
Độ bất thường trung bình 260.40729
Độ nghiêng quỹ đạo 12.21708
Kinh độ của điểm nút lên 152.37168
Acgumen của cận điểm 132.28198
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0722
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.30

10050 Rayman (1987 MA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 6 năm 1987 bởi Eleanor F. Helin ở Palomar. Nó được đặt theo tên Dr. Marc D. Rayman, kỹ sư trưởng phóng tàu thuộc NASA Deep Space 1.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10050 Rayman
4286--10050-rayman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)