User Tools

Site Tools


4287--10198-pinelli-la-gi

Pinelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10198
Tên thay thế 1996 XN26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7249159
Viễn điểm quỹ đạo 3.0071641
Độ lệch tâm 0.0492401
Chu kỳ quỹ đạo 1772.2369337
Độ bất thường trung bình 258.60220
Độ nghiêng quỹ đạo 2.94807
Kinh độ của điểm nút lên 64.68649
Acgumen của cận điểm 233.05769
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10198 Pinelli (1996 XN26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10198 Pinelli
4287--10198-pinelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)