User Tools

Site Tools


4288--10355-kojiroharada-la-gi

Kojiroharada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10355
Tên thay thế 1993 EQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1762808
Viễn điểm quỹ đạo 2.3933934
Độ lệch tâm 0.0475116
Chu kỳ quỹ đạo 1261.4826900
Độ bất thường trung bình 147.77382
Độ nghiêng quỹ đạo 7.18145
Kinh độ của điểm nút lên 14.48522
Acgumen của cận điểm 157.74774
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10355 Kojiroharada (1993 EQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10355 Kojiroharada
4288--10355-kojiroharada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)