User Tools

Site Tools


4289--10542-ruckers-la-gi

Ruckers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10542
Tên thay thế 1992 CN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0323047
Viễn điểm quỹ đạo 2.4078877
Độ lệch tâm 0.0845871
Chu kỳ quỹ đạo 1208.2481057
Độ bất thường trung bình 282.67474
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29425
Kinh độ của điểm nút lên 213.91127
Acgumen của cận điểm 331.85447
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10542 Ruckers (1992 CN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10542 Ruckers
4289--10542-ruckers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)