User Tools

Site Tools


4290--7657-jefflarsen-la-gi

Jefflarsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7657
Tên thay thế 1992 HK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7168562
Viễn điểm quỹ đạo 3.1029814
Độ lệch tâm 0.0663464
Chu kỳ quỹ đạo 1813.0915180
Độ bất thường trung bình 327.35328
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69825
Kinh độ của điểm nút lên 39.56323
Acgumen của cận điểm 294.07590
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7657 Jefflarsen (1992 HK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7657 Jefflarsen
4290--7657-jefflarsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)