User Tools

Site Tools


4291--8005-albinadubois-la-gi

Albinadubois
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 6 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8005
Đặt tên theo Albina du Boisrouvray
Tên thay thế 1988 MJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1623412
Viễn điểm quỹ đạo 2.9365538
Độ lệch tâm 0.1518393
Chu kỳ quỹ đạo 1486.8512785
Độ bất thường trung bình 277.97037
Độ nghiêng quỹ đạo 6.79890
Kinh độ của điểm nút lên 140.45295
Acgumen của cận điểm 166.64730
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8005 Albinadubois (1988 MJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 6 năm 1988 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8005 Albinadubois
4291--8005-albinadubois-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)