User Tools

Site Tools


4292--8158-herder-la-gi

Herder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8158
Đặt tên theo Johann Gottfried Herder
Tên thay thế 1989 UH7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4902241
Viễn điểm quỹ đạo 2.8047701
Độ lệch tâm 0.0594044
Chu kỳ quỹ đạo 1573.4453475
Độ bất thường trung bình 191.66190
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09615
Kinh độ của điểm nút lên 195.50704
Acgumen của cận điểm 118.64433
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8158 Herder (1989 UH7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8158 Herder
4292--8158-herder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)