User Tools

Site Tools


4293--8310-seelos-la-gi

Seelos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/GEODSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8310
Tên thay thế 1996 PL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1636184
Viễn điểm quỹ đạo 2.4911748
Độ lệch tâm 0.0703697
Chu kỳ quỹ đạo 1296.8926668
Độ bất thường trung bình 8.96185
Độ nghiêng quỹ đạo 5.13830
Kinh độ của điểm nút lên 125.54891
Acgumen của cận điểm 311.82183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8310 Seelos (1996 PL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1996 bởi JPL/GEODSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8310 Seelos
4293--8310-seelos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)