User Tools

Site Tools


4294--8471-obrant-la-gi

Obrant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8471
Tên thay thế 1983 RX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7563655
Viễn điểm quỹ đạo 2.6567501
Độ lệch tâm 0.2040247
Chu kỳ quỹ đạo 1197.2128884
Độ bất thường trung bình 184.97272
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29049
Kinh độ của điểm nút lên 254.54160
Acgumen của cận điểm 107.86949
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8471 Obrant (1983 RX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1983 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8471 Obrant
4294--8471-obrant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)