User Tools

Site Tools


4295--8643-quercus-la-gi

Quercus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8643
Đặt tên theo Oak
Tên thay thế 1988 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1737824
Viễn điểm quỹ đạo 2.9692020
Độ lệch tâm 0.1546611
Chu kỳ quỹ đạo 1506.1777764
Độ bất thường trung bình 215.78541
Độ nghiêng quỹ đạo 12.96800
Kinh độ của điểm nút lên 0.46688
Acgumen của cận điểm 70.23414
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8643 Quercus (1988 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8643 Quercus
4295--8643-quercus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)