User Tools

Site Tools


4297--8941-junsaito-la-gi

Junsaito
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8941
Tên thay thế 1997 BL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1299742
Viễn điểm quỹ đạo 3.3695628
Độ lệch tâm 0.0368624
Chu kỳ quỹ đạo 2139.8191092
Độ bất thường trung bình 118.91626
Độ nghiêng quỹ đạo 11.10578
Kinh độ của điểm nút lên 142.93816
Acgumen của cận điểm 210.24013
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

8941 Junsaito (1997 BL2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8941 Junsaito
4297--8941-junsaito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)