User Tools

Site Tools


4298--9054-hippocastanum-la-gi

Hippocastanum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9054
Tên thay thế 1991 YO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1332317
Viễn điểm quỹ đạo 3.1150479
Độ lệch tâm 0.1870739
Chu kỳ quỹ đạo 1552.6689906
Độ bất thường trung bình 25.18438
Độ nghiêng quỹ đạo 14.32182
Kinh độ của điểm nút lên 103.65597
Acgumen của cận điểm 257.97540
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9054 Hippocastanum (1991 YO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9054 Hippocastanum
4298--9054-hippocastanum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)