User Tools

Site Tools


4299--9197-endo-la-gi

Endo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9197
Tên thay thế 1992 WH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9248562
Viễn điểm quỹ đạo 2.4013652
Độ lệch tâm 0.1101444
Chu kỳ quỹ đạo 1162.0278729
Độ bất thường trung bình 20.86561
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00341
Kinh độ của điểm nút lên 2.28417
Acgumen của cận điểm 328.98180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

9197 Endo (1992 WH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1992 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9197 Endo
4299--9197-endo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)