User Tools

Site Tools


4301--9539-prishvin-la-gi

Prishvin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9539
Tên thay thế 1982 UE7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5495316
Viễn điểm quỹ đạo 3.6521058
Độ lệch tâm 0.1777876
Chu kỳ quỹ đạo 1994.4033717
Độ bất thường trung bình 267.42939
Độ nghiêng quỹ đạo 1.32192
Kinh độ của điểm nút lên 172.67352
Acgumen của cận điểm 222.42030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9539 Prishvin (1982 UE7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9539 Prishvin
4301--9539-prishvin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)