User Tools

Site Tools


4302--9866-kanaimitsuo-la-gi

Kanaimitsuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9866
Tên thay thế 1991 TV4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7923639
Viễn điểm quỹ đạo 2.5520699
Độ lệch tâm 0.1748688
Chu kỳ quỹ đạo 1169.3733708
Độ bất thường trung bình 106.19837
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03786
Kinh độ của điểm nút lên 126.17224
Acgumen của cận điểm 207.13179
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9866 Kanaimitsuo (1991 TV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9866 Kanaimitsuo
4302--9866-kanaimitsuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)