User Tools

Site Tools


4304--10356-rudolfsteiner-la-gi

Rudolfsteiner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10356
Đặt tên theo Rudolf Steiner
Tên thay thế 1993 RQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3033333
Viễn điểm quỹ đạo 3.0832371
Độ lệch tâm 0.1447867
Chu kỳ quỹ đạo 1614.4401265
Độ bất thường trung bình 73.52556
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51269
Kinh độ của điểm nút lên 221.78097
Acgumen của cận điểm 191.90572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10356 Rudolfsteiner (1993 RQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10356 Rudolfsteiner
4304--10356-rudolfsteiner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)