User Tools

Site Tools


4305--10543-klee-la-gi

Klee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10543
Đặt tên theo Paul Klee
Tên thay thế 1992 DL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8713162
Viễn điểm quỹ đạo 2.6662084
Độ lệch tâm 0.1751819
Chu kỳ quỹ đạo 1248.1934999
Độ bất thường trung bình 20.47752
Độ nghiêng quỹ đạo 6.65136
Kinh độ của điểm nút lên 8.98878
Acgumen của cận điểm 6.89691
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10543 Klee (1992 DL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10543 Klee
4305--10543-klee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)