User Tools

Site Tools


4306--10719-andamar-la-gi

Andamar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10719
Tên thay thế 1985 TW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9402749
Viễn điểm quỹ đạo 2.8709065
Độ lệch tâm 0.1934310
Chu kỳ quỹ đạo 1362.7965919
Độ bất thường trung bình 38.67143
Độ nghiêng quỹ đạo 1.30188
Kinh độ của điểm nút lên 7.04950
Acgumen của cận điểm 344.89221
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10719 Andamar (1985 TW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10719 Andamar
4306--10719-andamar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)