User Tools

Site Tools


4307--7661-reincken-la-gi

Reincken
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7661
Đặt tên theo Johann Adam Reincken
Tên thay thế 1994 PK38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8398904
Viễn điểm quỹ đạo 2.9214614
Độ lệch tâm 0.0141583
Chu kỳ quỹ đạo 1785.8296205
Độ bất thường trung bình 2.28845
Độ nghiêng quỹ đạo 2.46432
Kinh độ của điểm nút lên 154.24680
Acgumen của cận điểm 103.73070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7661 Reincken (1994 PK38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7661 Reincken
4307--7661-reincken-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)