User Tools

Site Tools


4308--8006-tacchini-la-gi

Tacchini
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Osservatorio San Vittore
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8006
Đặt tên theo Pietro Tacchini
Tên thay thế 1988 QU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5768006
Viễn điểm quỹ đạo 2.7426938
Độ lệch tâm 0.0311859
Chu kỳ quỹ đạo 1584.3785904
Độ bất thường trung bình 222.73693
Độ nghiêng quỹ đạo 15.26884
Kinh độ của điểm nút lên 149.26481
Acgumen của cận điểm 148.86038
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8006 Tacchini (1988 QU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1988 ở Osservatorio San Vittore.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8006 Tacchini
4308--8006-tacchini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)