User Tools

Site Tools


4309--8159-fukuoka-la-gi

Fukuoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8159
Tên thay thế 1990 BE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8567726
Viễn điểm quỹ đạo 3.3929382
Độ lệch tâm 0.2926191
Chu kỳ quỹ đạo 1553.3040892
Độ bất thường trung bình 167.85546
Độ nghiêng quỹ đạo 12.41840
Kinh độ của điểm nút lên 125.60632
Acgumen của cận điểm 278.86513
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8159 Fukuoka (1990 BE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8159 Fukuoka
4309--8159-fukuoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)