User Tools

Site Tools


4310--8311-zhangdaning-la-gi

Zhangdaning
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8311
Tên thay thế 1996 TV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1207373
Viễn điểm quỹ đạo 2.4867867
Độ lệch tâm 0.0794460
Chu kỳ quỹ đạo 1277.1880520
Độ bất thường trung bình 253.55972
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97490
Kinh độ của điểm nút lên 160.24546
Acgumen của cận điểm 67.07647
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8311 Zhangdaning (1996 TV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8311 Zhangdaning
4310--8311-zhangdaning-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)