User Tools

Site Tools


4312--8644-betulapendula-la-gi

Betulapendula
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8644
Đặt tên theo Betula pendula
Tên thay thế 1988 SD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9661821
Viễn điểm quỹ đạo 2.7854735
Độ lệch tâm 0.1724223
Chu kỳ quỹ đạo 1337.5834304
Độ bất thường trung bình 162.57813
Độ nghiêng quỹ đạo 5.30582
Kinh độ của điểm nút lên 13.23979
Acgumen của cận điểm 296.36507
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8644 Betulapendula (1988 SD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8644 Betulapendula
4312--8644-betulapendula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)