User Tools

Site Tools


4313--8775-cristata-la-gi

Cristata
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8775
Đặt tên theo Green Woodpecker
Tên thay thế 5490 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1043361
Viễn điểm quỹ đạo 2.7059467
Độ lệch tâm 0.1250676
Chu kỳ quỹ đạo 1362.4147833
Độ bất thường trung bình 140.82944
Độ nghiêng quỹ đạo 6.96301
Kinh độ của điểm nút lên 243.50136
Acgumen của cận điểm 76.01436
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8775 Cristata (5490 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8775 Cristata
4313--8775-cristata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)