User Tools

Site Tools


4314--8942-takagi-la-gi

Takagi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8942
Tên thay thế 1997 BR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5165978
Viễn điểm quỹ đạo 2.9566384
Độ lệch tâm 0.0803986
Chu kỳ quỹ đạo 1653.5590723
Độ bất thường trung bình 294.12105
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37793
Kinh độ của điểm nút lên 152.41049
Acgumen của cận điểm 223.78148
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8942 Takagi (1997 BR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8942 Takagi
4314--8942-takagi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)