User Tools

Site Tools


4315--9198-sasagamine-la-gi

Sasagamine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9198
Tên thay thế 1993 BJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0566117
Viễn điểm quỹ đạo 2.4581491
Độ lệch tâm 0.0889388
Chu kỳ quỹ đạo 1238.8124056
Độ bất thường trung bình 200.22863
Độ nghiêng quỹ đạo 1.19580
Kinh độ của điểm nút lên 172.39060
Acgumen của cận điểm 306.42598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9198 Sasagamine (1993 BJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1993 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9198 Sasagamine
4315--9198-sasagamine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)