User Tools

Site Tools


4316--9540-mikhalkov-la-gi

Mikhalkov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9540
Tên thay thế 1982 UJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6676627
Viễn điểm quỹ đạo 3.5473969
Độ lệch tâm 0.1415488
Chu kỳ quỹ đạo 2000.8816107
Độ bất thường trung bình 223.33192
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55657
Kinh độ của điểm nút lên 111.34587
Acgumen của cận điểm 331.51177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9540 Mikhalkov (1982 UJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9540 Mikhalkov
4316--9540-mikhalkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)