User Tools

Site Tools


4317--9869-yadoumaru-la-gi

Yadoumaru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9869
Tên thay thế 1992 CD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0542048
Viễn điểm quỹ đạo 2.6707244
Độ lệch tâm 0.1304823
Chu kỳ quỹ đạo 1326.3141351
Độ bất thường trung bình 180.23852
Độ nghiêng quỹ đạo 2.91845
Kinh độ của điểm nút lên 187.82500
Acgumen của cận điểm 311.36606
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9869 Yadoumaru (1992 CD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9869 Yadoumaru
4317--9869-yadoumaru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)