User Tools

Site Tools


4319--10054-solomin-la-gi

Solomin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10054
Đặt tên theo Yury Solomin
Tên thay thế 1987 SQ17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7957110
Viễn điểm quỹ đạo 2.7196586
Độ lệch tâm 0.2046228
Chu kỳ quỹ đạo 1239.0630315
Độ bất thường trung bình 41.95860
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40796
Kinh độ của điểm nút lên 345.11487
Acgumen của cận điểm 0.96396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10054 Solomin (1987 SQ17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1987 bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Russian actor Yury Mefodievich Solomin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10054 Solomin
4319--10054-solomin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)