User Tools

Site Tools


4320--10200-quadri-la-gi

Quadri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 7 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10200
Tên thay thế 1997 NZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2866934
Viễn điểm quỹ đạo 3.1651280
Độ lệch tâm 0.1611268
Chu kỳ quỹ đạo 1643.8639149
Độ bất thường trung bình 145.04013
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37895
Kinh độ của điểm nút lên 62.00012
Acgumen của cận điểm 232.06082
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10200 Quadri (1997 NZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 7 năm 1997 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10200 Quadri
4320--10200-quadri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)