User Tools

Site Tools


4321--10358-kirchhoff-la-gi

Kirchhoff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10358
Đặt tên theo Gustav Kirchhoff
Tên thay thế 1993 TH32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9478709
Viễn điểm quỹ đạo 2.8216459
Độ lệch tâm 0.1831999
Chu kỳ quỹ đạo 1345.1322857
Độ bất thường trung bình 88.37972
Độ nghiêng quỹ đạo 2.70500
Kinh độ của điểm nút lên 142.02493
Acgumen của cận điểm 121.29108
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10358 Kirchhoff (1993 TH32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10358 Kirchhoff
4321--10358-kirchhoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)