User Tools

Site Tools


4322--10544-h-rsnebara-la-gi

10544 Hörsnebara (tên chỉ định: 1992 DA9) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 29 tháng 2 năm 1992. Nó được đặt theo tên Hörsne và Bara, two small parishes ở Gotland, Sweden.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4322--10544-h-rsnebara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)