User Tools

Site Tools


4323--10720-danzl-la-gi

Danzl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10720
Tên thay thế 1986 GY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8674205
Viễn điểm quỹ đạo 2.4898491
Độ lệch tâm 0.1428483
Chu kỳ quỹ đạo 1174.5597024
Độ bất thường trung bình 190.48943
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13886
Kinh độ của điểm nút lên 15.62966
Acgumen của cận điểm 318.87249
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10720 Danzl (1986 GY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1986 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10720 Danzl
4323--10720-danzl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)