User Tools

Site Tools


4324--7665-putignano-la-gi

Putignano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7665
Đặt tên theo Putignano
Tên thay thế 1994 TK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7194354
Viễn điểm quỹ đạo 3.0454416
Độ lệch tâm 0.0565504
Chu kỳ quỹ đạo 1787.4689489
Độ bất thường trung bình 1.36942
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22301
Kinh độ của điểm nút lên 111.54817
Acgumen của cận điểm 198.69027
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7665 Putignano (1994 TK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1994 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7665 Putignano
4324--7665-putignano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)